شماره‌های پیشین نشریه

*** نویسندگان گرامی توجه فرمایید مقالاتی که در هر یک از مراحل مختلف اعم از داوری یا انتشار که نیازمند پاسخگویی نویسنده مسئول است، اگر در مهلت تعیین شده پاسخ داده نشوند، از فرآیند داوری و انتشار حذف خواهند شد ***

نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید. شایان‌ذکر است که مقاله ارسالی شما و فرآیند داوری کاملاً محرمانه می‌باشد.

***پژوهشگران گرامی خواهشمند است فرم تعهد نویسندگان ، فرم تعارض منافع ، حق کپی رایت ، مشخصات نویسندگان و تمپلت نشریه  را از این قسمت دریافت نمایید***

 

* برای ارائه مقاله به نشریه دانش مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز ، می‌بایست پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، اقدام به ثبت‌نام در سامانه و بارگذاری مقاله فرمایید.

** قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) و کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تبریز برخورد می‌گردد. 

 

https://www.samimnoor.ir

 نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یاب استفاده می نماید

 

*** از دریافت مقالات افرادی که بیش از دو مقاله پذیرش شده دارند تا زمانی که مقالات قبلی چاپ گردد، خودداری می‌شود.

 
 

****دانلود مقاله از سایت دو فصلنامه رایگان می باشد.

 
 
 

***** لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول را

مطالعه نمایید .

******مقالات ارسالی لطفا طبق راهنمای نویسندگان تدوین شوند. در غیر این صورت فقط یکبار برای اصلاح به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

 

*******نویسندگانی که قصد ارسال مقاله به این دوفصلنامه را داشته باشند، باید هنگام ارسال فایل اصلی فرمهای تعهد نامه، تعارض منافع، رعایت حق کپی و مشخصات نویسندگان  را نیز تکمیل و ارسال کنند. 

 

 

********این دو فصلنامه از برررسی مقالات خارج از ضوابط مندرج در سامانه نشریه معذور است. 

 
   

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی